TERMENI ȘI CONDIȚII

ALE PROGRAMULUI DIGITAL FIRST

 

 

Acești Termeni și condiții reprezintă un acord între Streamland LTD, în continuare denumit „Streamland “„platforma Streamland“ sau „noi“ și persoana care propune un Conținut digital platformei Streamland, pentru a beneficia de serviciul de publicare digitală oferit de Streamland și a-și vinde Conținutul digital (denumit în continuare și „Creația“ sau „Creațiile“) utilizatorilor platformei Streamland, persoană denumită în continuare „dumneavoastră“ sau „Autorul“. Conținutul digital poate include, fără a se limita la: conținut text (povestiri, romane, poezie, reportaje, eseuri, texte de non-ficțiune etc), combinație de conținut text cu imagini (ilustrații sau fotografii), conținut audio, vizual sau audiovizual ori o combinație de conținut text cu elemente audio, vizuale sau audiovizuale. Dacă Autorul Conținutului digital este diferit de persoana care propune Conținutul digital ca reprezentant legal al Autorului, reprezentantul legal al Autorului îi garantează lui Streamland că este autorizat să accepte Termenii și condițiile în numele Autorului.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, nu veți putea beneficia de serviciul de publicare digitală și de vânzare Streamland, prin urmare vă rugăm să NU NE TRIMITEȚI PREZENTAREA CONȚINUTULUI DUMNEAVOASTRĂ.

SECȚIUNEA 1. CONDIȚII DE BAZĂ.

Pentru a propune spre publicare o Creație sau mai multe, trebuie să întruniți condițiile de bază în lipsa cărora un text nu poate fi considerat spre publicare: textul propus trebuie să fie Creația dumneavoastră originală sau să fiți reprezentantul legal al Autorului, drepturile asupra Creației să nu fie cedate unui terț printr-un contract valabil la data propunerii, textul să fie scris în Word, corectat și scris cu diacritice, iar conținutul să nu încalce politica de conținut a platformei detaliată mai jos (spre exemplu, nu vom publica material pornografic, conținuturi rasiste, conținuturi care îndeamnă la ură, etc.).

Secțiunea 2. EXCLUSIVITATE/NON-EXCLUSIVITATE. DREPTURI ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

2.1. Autorul garantează că nu a cedat deja unei alte persoane fizice sau juridice dreptul de a reproduce digital şi a vinde Conținutul digital pe care îl propune spre publicare pe platforma Streamland printr-un contract care este valabil la data propunerii de publicare (i.e. la data trimiterii prezentării autorului și a cărții).

2.2. Dacă Creația sa va fi acceptată spre publicare în programul Digital First, Autorul va ceda către Streamland pe bază exclusivă dreptul de afișare, transmitere electronică și vânzare a Conținutului său digital, iar în acest caz va încasa 50% din prețul de vânzare fără TVA. Prețul de vânzare al Creației va fi stabilit de către Autor.

Publicarea și vânzarea în regim exclusiv pe Streamland înseamnă că Autorul nu are dreptul de a afișa și vinde Conținutul său digital și pe alte platforme și nu poate ceda drepturile de editare, publicare și difuzare ale Creației/Creațiilor sale în formă tipărită și/sau electronică unei edituri.

2.3. Dacă Creația sa va fi acceptată spre publicare în programul Digital First și Autorul dorește să cedeze platformei Streamland pe bază neexclusivă dreptul de afișare, transmitere electronică și vânzare a Conținutului său digital, va încasa 35% din prețul de vânzare fără TVA. Prețul de vânzare al Creației va fi stabilit de către Autor.

Publicarea și vânzarea în regim neexclusiv pe Streamland înseamnă că Autorul își va păstra dreptul de a afișa și vinde Conținutul său digital și pe alte platforme și poate ceda drepturile de editare, publicare și difuzare ale Creației/Creațiilor sale în formă tipărită și/sau electronică unei edituri.

2.4. Primă opțiune. În cazul în care Autorul a încheiat un contract de non-exclusivitate cu Streamland și primește o ofertă de publicare în regim de exclusivitate de la o altă persoană sau societate, este obligat să îi dea dreptul de primă opțiune companiei Streamland în aceleași condiții, iar Streamland poate accepta sau refuza acest drept.

Secțiunea 3. REPREZENTARE ȘI GARANȚII

3.1. Prin acest contract garantați către Streamland că (i) aveți dreptul de a executa și îndeplini obligațiile dumneavoastră sau că executarea și îndeplinirea acestor obligații a fost autorizată legal de Autor; (ii) aveți dreptul de a încheia acest contract cu Streamland și încheierea acestui contract nu încalcă nici o obligație pe care Autorul o are față de o terță parte și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale nici unei persoane, inclusiv ale Autorului Conținutului digital; (iii) Conținutul digital nu încalcă și nu va încălca nici un drept de proprietate intelectuală ale nici unei persoane, firme sau corporații; (iv) mărcile înregistrate ale Autorului, logo-urile, designurile, ilustrațiile, fotografiile sau materialul audio sau audio-vizual folosite în combinație cu textul sau independent nu încalcă nici o marcă înregistrată și nici un drept de proprietate intelectuală ale nici unei persoane, firme sau corporații; și (v) nu există nici un litigiu sau pretenție asupra sau implicând proprietatea intelectuală și/sau copyrightul Conținutului digital, în întregimea sa ori parțial și nici un litigiu sau pretenție asupra drepturilor care sunt acoperite de acești Termeni și condiții.

Secțiunea 4. CONȚINUTUL DIGITAL AL AUTORILOR

4.1. Conținutul digital poate include, dar fără a se limita la: text (povestiri, romane, poezie, reportaje, eseuri, texte de non-ficțiune, etc), conținut audio, vizual sau audiovizual, conținut constând într-o combinație de text cu imagini (ilustrații sau fotografii), conținut constând într-o combinație de text cu elemente vizuale, audio sau audiovizuale).

4.2. Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul dumneavoastră digital și pentru consecințele care pot decurge din postarea sau publicarea acestuia. În legătură cu Conținutul dumneavoastră digital, afirmați și garantați că: sunteți autorul Conținutului dumneavoastră digital și/sau dețineți toate licențele, drepturile, consimțămintele sau permisiunile pentru a-l folosi și autorizați Streamland să folosească orice marcă înregistrată, copyright sau alte drepturi de autor din Conținutul digital și legate de acesta.

4.3. În legătură cu Conținutul dumneavoastră digital, sunteți de acord să nu propuneți spre publicare material protejat de copyright decât dacă sunteți singurul deținător al copyrightului respectivului Conținut digital (Conținutul este în întregime opera dumneavoastră, ca singur autor al ei) sau aveți permisiunea scrisă din partea deținătorului copyrightului respectivului Conținut și eventualele consimțăminte care ar putea fi necesare din partea oricăror persoane a căror informație identificabilă este cuprinsă în respectivul Conținut pentru a-i acorda lui Streamland toate drepturile de licență prevăzute de Termeni și condiții.

4.4. Streamland nu susține și nu-și însușește punctele de vedere exprimate în nici un Conținut digital al autorilor și nici o opinie, recomandare sau sfat exprimat în acestea. Streamland neagă în mod expres orice responsabilitate în legătură cu Conținutul digital al autorilor. Streamland nu permite activități care încalcă legea copyrightului și drepturile de proprietate intelectuală pe Website-urile sale. Streamland va șterge de pe Website-urile sale orice Conținut sau Conținuturi digitale ale autorilor dacă este notificat în mod corect că acestea au încălcat drepturile de proprietate intelectuală sau contravin oricărei legislații aplicabile. Streamland își rezervă dreptul de a șterge de pe Website-urile sale orice Conținut sau Conținuturi digitale ale autorilor fără notificări prealabile.

Secțiunea 5. CONȚINUT CARE NU POATE FI ACCEPTAT ȘI PUBLICAT PE PLATFORMA STREAMLAND

Următoarele tipuri de conținut nu sunt adecvate pentru Streamland și, prin urmare, este exclusă acceptarea lor pentru programul de publicare Digital First și vinderea lor pe Website.

Conținuturi care îndeamnă la ură

Este exclusă acceptarea unui conținut care promovează violența sau ura împotriva altora pe baza rasei, religiei, handicapurilor, sexului, vârstei sau orientării lor sexuale.

Cyber-terorism și amenințări

Este exclusă acceptarea unui conținut care este intenționat să-i terorizeze, să-i amenințe sau să-i hărțuiască pe alții. Vă rugăm să-i tratați pe ceilalți cu respect.

Material pornografic

Este exclusă acceptarea unui conținut care este intenționat doar pentru a excita sexual. Aceasta se referă și la text, și la materiale vizuale sau audio-vizuale care înfățișează nuditate sau activitate sexuală într-un mod explicit și cu singura intenție de a excita sexual. Este exclusă încărcarea unui conținut care glorifică abuzul sexual, violul sau oricare acte sexuale interzise de lege.

Pedofilie

Este exclusă acceptarea unui conținut sugestiv din punct de vedere sexual care să implice în orice fel minori.

Updating…
  • No products in the basket.